Καρφίτσα-Sarah

Αυτήν η καρφίτσα είναι από μέταλλο μπρούντζο στο οποίο έχω κολλήσει μια εικόνα ।Η εικόνα είναι από μια παλιά αλληλογραφία που είχα και την έχω κολλήσει με εποξική κόλλα πάνω στο μέταλλο।

Δημοσίευση σχολίου

The Administrator is petras.web44.net